HomeDK

Bem-vindos, bienvenus, velcommen

Book launch:
Portuguese Exiles in Denmark

Landflygtighed, at bryde tavshed:
erindringer, genstande og
beretninger fra og om usikre tider

#ECOS søger at

bidrage til en mere nuanceret forståelse af den europæiske historie og hvor mangfoldige erfaringer den byder på, hvad angår det at være borger og at leve under forskellige politiske systemer. Det at leve i eksil er tæt forbundet med livsforløb i konstant kamp mod totalitære styrer, der har søgt tilflugt i demokratiske samfund. Oplevelsen af denne solidaritet og opbyggelsen af medborgerskabet på europæisk jord bør ikke glemmes, men skal tages med i en bredere diskussion af, hvad det er for værdier der i vor tid skal forsvares af den Europæiske Union, hvad angår modtagelse såvel som værtskab for mennesker der befinder sig i lignende situationer i dag. Historien om det totalitære Europa skal huskes på lige fod med historien om det solidariske Europa.
Med skabelsen af en ”Europæisk Platform til refleksion over Eksilet” og vedligeholdelsen af et website med adgang for offentligheden, med indhold på portugisisk, fransk, dansk og engelsk, søger vi at nære denne hukommelse, der hele tiden bliver skabt.
Websitet vil stadig være online efter at projektets aktiviteter er afsluttet, for at understøtte en vedvarende debat om disse spørgsmål og informere om Platformens fremtidige aktiviteter og aktiviteter i de foreninger der tilslutter sig til platformen.

Projektet består af

erindringer, genstande og fortællinger om uvisse tider. Vi vil organisere en vandreudstilling, producere visuelt materiale, organisere performance, foredrag og aflæggelse af vidnesbyrd i Portugal, Frankrig og i Danmark, både i offentlige skoler og i forenings- og kulturlivet.
Aktiviteterne under den “pædagogiske pakke” vil produceret på de nationale sprog, portugisisk, fransk og dansk
Projektets organisatorer har en bred vifte af kompetencer indenfor forskning i europæisk historie og de processer der ligger til grund for hukommelsesdannelse og nogle af dem har, som eksilerede, taget aktivt del i de processer, som vi her søger at give større synlighed.
Deltagerne fra AEP61-74 og Memória Viva/Mémoire Vive er tidligere desertører, militærnægtere, politisk eksilerede og portugisiske migranter i Europa og indenfor rammerne af disse foreninger har de arbejdet aktivt med at indsamle og udbrede migranternes erindringer og migration og eksil
i det 20. Århundrede.

Cofinanciado pelo Programa Europeu “Europa para os Cidadãos”
da União Europeia
Copyright © 2020  #ECOS, All rights reserved.

O CRIA, a NOVA FCSH,

URMIS (CNRS) og Københavns Universitet er alle institutioner med stor erfaring indenfor det pædagogiske område og med fremstilling af pædagogisk materiale, deltagelse i projekter som kunstnerisk kurator og indenfor kulturel programlægning. Også indenfor processerne bag vidensoverførsel gennem civilsamfundsorganisationer og lokalmyndigheder i lokaludviklingsprojekter, beskyttelse af kulturarv og turisme.
Casa da Esquina vil gennem sit tværfaglige samarbejde om skabelse af dramaturgier der søger at bygge bro mellem virkelighed og fiktion og arbejdet med arkivet og projektet Eksil(er) 61-74 i partnerskab med AEP61-74, Foreningen for Portugisere i Politisk Eksil, spille en central rolle i fremstillingen af performativt indhold til den ”pædagogiske pakke”, særligt hvad angår iscenesættelse af oplæsninger og opsætningen af den deltagerbaserede workshop. Projektet #ECOS kan ses her. Projektreference: Europæisk medborgerprogram

Projektet#ECOS kan ses her.

Projektreference: Europæisk medborgerprogram:

609056-CITIZ-1-2019-1-PT-CITIZ-REMEM 

Kunstneriske credits: Meget af billedmaterialet på sitet er lavet af eleverne på António Arroio Kunstskole, der har fremstillet flere af værkerne i FCT.

Credits for fotografi, lyd og video: alunos e docentes da EAAA, arquivos da AEP61-74, Andrew Wiard, Anne Marie Esteves, Bruno Vassalo, Carlos Gomes, Carlos Jorge Neves, Carlos Neves, Carlos Ribeiro, #ECOS, Fernando Cardeira, Fernando Cardoso, Hugo dos Santos, Isabel Montes, Jorge Leitão, José Augusto Martins, José Carvalhão Duarte, Joaquim Saraiva, Manuel Branco, Manuel Tavares, M-XCLOUD, Octávio Espírito Santo, Raul Simões Pinto, Rui Mota, Teresa Couto

Tradutores: António Topa, Hugo dos Santos

Mais sobre nós

Encontra aqui informação mais específica sobre o projecto e as suas componentes

Mais…

Contacte-nos

Outros modos de contacto

Apareça

CRIA, Av. Forças Armadas, Edifício ISCTE-IUL, sala 2W2, 1649-026 Lisboa
Te l. +351 210 464 057

Localização

%d bloggers like this: