PARTNERE #ECOS

Partnere #ECOS

Universiteter og foreninger i partnerskab om at skabe Europas erindringer.

Associação de Exilados Políticos Portugueses (Foreningen af Portugisere i Politisk eksil), AEP61-74

AEP61-74, , Foreningen af portugisere i politisk eksil, består af en gruppe tidligere desertører, militærnægtere og portugisere i politisk eksil i Europa. Formålet er at udgive bogen Eksiler, vidnesbyrd fra portugisere i eksil i Europa (1961-74); at indsamle og udbrede erindringer om at leve i eksil i årene 60/70 i det tyvende århundrede; at skabe, producere og fremme multimedie-kommunikation om samme periode; at støtte og udvikle initiativer for fred, for menneskerettigheder og mod krig. Det er en non-profit-organisation og den er åben for initiativer, der forsvarer disse sager og arbejder aktivt for dem. Den består af en Levende erindringsbank der på skoler og biblioteker vil kunne bidrage aktivt med information/dokumentation om denne periode i Portugals moderne historie. Desuden vil den byde ind med projekter til udvikling af lokal turisme med tilrettelæggelse af rejser i grænseområderne med fokus på politik og natur, med aktiv deltagelse af lokale myndigheder, skoler, kulturelle foreninger og lokaludviklings-foreninger.

Foreningen Mémoire Vive / Memória viva

Foreningen Mémoire Vive / Memória viva blev til i Paris i 2003 med det formål at indsamle og videreformidle de portugisiske indvandreres erindringer i en ånd af udveksling og åbenhed. Foreningens medlemmer søger at forstå de historiske, politiske, økonomiske og sociale forhold omkring fænomenerne udvandring / indvandring, enten fordi de selv har oplevet den portugisiske indvandring indefra, eller fordi de har en forbindelse til denne, enten privat eller arbejdsmæssigt. Derfor ønsker foreningen at være et sted hvor der kan aflægges vidnesbyrd, men også et sted for dialog, forskning og udbredelse af viden om Den anden. Idet foreningen arbejder for at udgive og/eller udbrede didaktisk materiale (bøger, dvd’er, udstillinger) om de temaer den har til formål at fremme, står den også for at skabe og udbrede kendskabet til en arkivsamling om den portugisiske indvandring i dokumentationscentret La Contemporaine (Université Paris Nanterre). Denne samling består af forskellige private bidrag og interview med eksilerede.

Nova-FCSH

Universidade Nova de Lisboa deltager gennem Det Social- og Humanvidenskabelige Fakultet. Denne institution opmuntrer til fri tænkning og kritisk reflektion, hvilket er grundlæggende egenskaber når det drejer sig om at skabe informerede samfundsborgere der tager ansvar og er rustet til at udøve erhvervsaktiviteter i nutidens komplekse og dynamiske samfund. I NOVA FCSH kan man finde reference-forskning i interaktion med undervisning af høj kvalitet, hvor viden, kunst, socialvidenskab og humaniora mødes. Fakultetet står for den videnskabelige assistance i alle projektets aktiviteter og står for vidensoverførslen til det portugisiske civilsamfund.

Casa da Esquina

Casa da Esquina blev grundlagt i 2007. Med årlig tredelt-støtte fra Kulturministeriet / Generaldirektoratet for Kunst har udarbejdet et program baseret på 4 grundpiller: 1) Teaterforestillinger 2) Kunstnerboliger til unge udøvende kunstnere indenfor områder som teater, performance, illustration, tekster, film og musik; 3) Værtskab for nye projekter med omdrejningspunkt i undersøgelse af spørgsmål der relaterer boliger, det hjemlige og den kunstneriske intervention i det urbane rum; 4) Projekter à esquina (lit.: nede på hjørnet) – projekter der skabes i selve Casa da Esquina og som derefter får eget liv.Casa da Esquina har udviklet projekter i samproduktion med forskellige institutioner, deriblandt: Nationalteatret D. Maria II, CCCCVF, TAGV og Teatro Aveirense [2018], og pædagogiske projekter til Skimstone Arts i Newcastle| UK [2011/2012], São Francisco Kloster i Coimbra [2016 og 2019] Teatret Virgínia i Torres Novas [2017/2018 og 2018/2019], Biennale for Moderne kunst ANOZERO do CAPC [2015 og 2017] og Cine Teatro i Estarreja [2019].

CRIA

CRIA er en interinstitutionel forskningsenhed og den største platform i Portugal viet til forskning i og udbredelse af antropologi. Enhedens aktiviteter har på betydelig vis været medvirkende til at der er blevet dannet relationer til civilsamfundet, ved at gennemføre en række initiativer til videnskabelig udbredelse rettet mod forskellige typer af modtagere, som f.eks. festivaler, filmfestivaler, museumsprojekter, udstillinger, konferencer osv. og har over tiden ført til nye platforme til videreformidling af indhold (f.eks. Canal Antropologia, Podcast Entrecampos etc.). CRIA står, sammen med forskellige universitetsinstitutioner og ONGer, for en innovativ udformning. Enheden er også indgået i samarbejde om udformning af politikker for immateriel kulturarv, og er en af de institutioner UNESCO rådfører sig med, ligesom den har arbejdet meget med nutidens modaliteter, f.eks. Middelhavskrisen er blevet fulgt gennem forskellige initiativer rettet mod disse sammenhænge.

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – tutela URMIS

CNRS er en offentlig forskningsorganisation (offentlig institution af videnskabelig og teknologisk karakter under Ministeriet for Videregående uddannelse, Forskning og Innovation). Centret skaber viden og stiller denne viden til rådighed for samfundet. Med omkring 32.000 personer (af hvilke 24.552 er fastansatte – 11.137 forskere og 13.415 ingeniører, teknikere og administrative medarbejdere) og tilstedeværelse i hele landet, arbejder CNRS indenfor alle vidensområder med over 1.100 forsknings- og tjenesteenheder. CNRS deltager i projektet via forskningslaboratoriet URMIS – Unité de Recherche Migrations et Societé (http:/urmis.unice.fr/?lang=fr), der er en fælles forskningsenhed under Paris Diderot Universitet og Nice Sophia Antipolis Universitet, Forskningsinstituttet for Udvikling (IRD, UMR 205) og Det Nationale Center for Videnskabelig Forskning (CNRS, UMR 8245).

Københavns Universitet (UCPH)

Københavns Universitet (UCPH) er det største universitet i Danmark med omkring 40.000 studerende og mere end 9.000 ansatte. I henhold til “Den akademiske rangliste over Universiteter” fra 2017 er UCPH nummer 30 i verden og nummer 6 i Europa. Københavns Universitet deltager i projektet gennem instituttet ENGEROM, der rummer undervisning og forskning i det største europæiske sprog, deriblandt temaer der relaterer til kultur, særligt litteratur, historie, oversættelse og film. Instituttet bidrager således til udviklingen af viden om sprog og kultur og til en bedre forståelse af kulturelle, historiske og samfundsmæssige spørgsmål. Instituttet er meget engageret i at udbrede sin viden ikke alene gennem undervisning men også gennem en omfattende interaktion med erhvervslivet, medierne, skoler og offentlige institutioner der er afhængige af vide nom kultur og historiske som nutidige sprog.

%d bloggers like this: