Exiles:
Past and present

Dokk1 | Aarhus |
23. oktober 2020


I samarbejde med Københavns Universitetet tilrettelagde ”ECOS, i oktober 2020, på Dokk1 i Aarhus, arrangementet Exiles: Past and Present. Der deltog tidligere portugisiske flygtninge i Danmark, og der blev sat fokus på erfaringer ang. eksil i halvfjerdserne i Danmark..

.

Aktiviteten integrerede dokumentarfilmen Countering Silences: fortællinger om eksil (2020) produceret af #ECOS og en debat med de tegn, der var til stede. Det blev også fremmet en session om “Eksiler og flygtninge i Danmark i dag” med et rundt bord dedikeret til “Eksil i Danmark og modtagelse af flygtninge: fortid og nutid”. Offentligheden blev inviteret til at deltage i en diskussion om eksiloplevelsen i et perspektiv, der forbinder fortidens fortællinger til nutidens mobilitetsprocesser i europæisk sammenhæng.

%d bloggers like this: